Sila Isi Maklumat Yang Diperlukan. 
 Nombor Pasport:

 
Tarikh Mansuh Pasport:
(DD/MM/YYYY) 
 
     PERHATIAN
    TEMPOH SAH LAKU PASPORT UNTUK PERMOHONAN BMFTP
    TIDAK KURANG DARI 12 BULAN